Jubileum 2015

100 jaar Stadsjongenskoor:
Boys, keep on singing!

Onder deze titel vierde het Stadsjongenskoor Oldenzaal in 2015 het 100-jarig bestaan. Er waren verschillende activiteiten. Klik op een van de onderdelen hieronder voor meer informatie.

Festival & Symposium

Op vrijdag 5 juni 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal het symposium: Boys, keep on singing! Centraal thema van dit symposium was: hoe we stimuleren dat meer jongens gaan en blijven zingen.

Op zaterdag 6 juni 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal een voor Nederland uniek evenement: een festival voor jongenskoren.

Reünie

Op zaterdag 21 november organiseerden we een reünie voor iedereen die op een of andere manier een band had of heeft met het Stadsjongenskoor Oldenzaal.

Jubileum
Concert

Het Jubileukconcert op  zaterdag 21 november met optredens van alle koren en het Alumnikoor was een enorm succes. Alle medewerkers van harte bedankt!

Alumni
Koor

Het Alumnikoor was een projectkoor in het kader van het 100 jarig jubileum Stadsjongenskoor Oldenzaal en bestond uit leden die ooit in het Stadsjongenskoor hebben gezongen. Het Alumnikoor heeft een aantal keren gerepeteerd en opgetreden tijdens het Jubileumconcert op zaterdag 21 november in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.

Jubileum
Boek

Het Jubileumboek 100 Jaar Stadsjongenskoor Oldenzaal is een schitterend boek geworden. Niet alleen Oldenzalers, maar ook belangstellenden daarbuiten zullen verrast zijn over de interessante, leesbare opzet en de vele fraaie illustraties.

Contact

Heeft u verder nog vragen over het het jubileumjaar van Stadsjongenskoor, dan kunt u altijd terecht bij Hilbrand Adema. Klik op de button hieronder om naar de contactgegevens te gaan.