Organisatie

Concert Commissie

De concertcommissie is belast met de organisatie rondom de concerten. Zij wordt vanuit het bestuur aangestuurd door de concertorganisator. De commissie zorgt voor een concertbrief aan de jongens en jongemannen, waarin alle informatie rondom een concert is vastgelegd. Deze brief wordt twee weken voor een concert per mail vezonden.

Kleding Commissie

De kledingcommissie is belast met het verzorgen van de kleding van de jongens en de jongemannen. De commissie heeft in 2009 een nieuw kostuum voor de jongens uitgezocht, waarna het bestuur is overgegaan tot aanschaf van dit kostuum.

Koorkleding is kostbaar en wordt in bruikleen gegeven aan de jongens en jongemannen. Het wordt gedragen tijdens elk concert of uitvoering. Twee keer per jaar organiseert de kledingcommissie een pasronde. Hierover wordt tijdig bericht gedaan door de commissie.

Contactpersoon:


Annemarie Naafs

Telefoon : 0541-539118
Email: a.naafs@kpnplanet.nl

Begeleidersgroep

De begeleidersgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de concertcommissie. De primaire taak van de begeleiders is te zorgen voor het welzijn van de jongens voor, tijdens en na een concert.

Één of twee keer per jaar wordt een begeleiders-bijeenkomst georganiseerd door de concertcommissie.

Tijdens deze bijeenkomst worden de richtlijnen voor gedrag bij concerten doorgesproken en worden de begeleidende ouders geïnformeerd over de gang van zaken tijdens concerten. De richtlijnen gedrag is bijlage 3 opgenomen in de Koorgids.

Contactpersoon:

Bert Brons
Telefoon: 0541-533215
Email: redbets@gmail.com

Activiteiten Commissie

Het koor biedt naast alle muzikale scholing ook ontspanning. De activiteitencommissie verzorgt samen met het jongemannenkoor het jaarlijkse koorweekend in het najaar. Dit is een activiteit waar de jongens elk jaar weer naar uitkijken.

Verder organiseert de activiteitencommissie de Sinterklaasrepetitie en eventueel nog een activiteit in het voorjaar.

Contactpersoon:


Natascha Bruil

Email: nbruil@ziggo.nl