Vrienden van …

Stadsjongenskoor Oldenzaal

Stichting Vrienden Stadsjongenskoor Oldenzaal

Het Stadsjongenskoor bestaat  al meer dan 100 jaar! Dat is bijzonder, omdat er in Nederland niet zoveel jongenskoren (meer) zijn. Exclusieve aandacht voor het zingen door jongens is essentieel voor de toekomst van de koorzang in het algemeen. Het SJK Oldenzaal is er van overtuigd dat jongens graag zingen en zich hierbij het beste ontwikkelen in een omgeving die voor hen aantrekkelijk is en waarin ze zich thuis voelen.

Om het Stadsjongenskoor in stand te houden en verder te ontwikkelen, is de stichting SJK naast contributies van haar leden afhankelijk van donaties en sponsoren. De komende jaren gaan we daar hard aan werken, samen met onze Vrienden.

Hoe gaan we dat doen?
Met de Stichting Vrienden Stadsjongenskoor Oldenzaal willen we een grote kring van Vrienden om ons heen verzamelen. Ook u kunt Vriend worden en ons steunen met een door uzelf te bepalen bedrag.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar vrienden@stadsjongenskoor.nl of bel 0541-520967

Wij danken u, namens alle jongens, voor uw onmisbare bijdrage!

Jan Rabelink, Secretaris Stichting Vrienden Stadsjongenskoor Oldenzaal

ANBI
De Stichting Stadsjongenskoor Oldenzaal en de Stichting Vrienden van het Stadsjongenskoor hebben allebei de Culturele ANBI status.

De gevraagde gegevens zijn beschikbaar op
www.anbi.nl